Una conferència ballada

Una Conferència Ballada. Tendències d’ara

El nou relat de Toni Jodar és en el seu format habitual , entre la conferència i l’espectacle. Ens parla de la història recent i les tendències d’ ara, tot fent memòria dels  mestres que han marcat les seves experiències professionals. L’explicació passa pels referents de la dansa i dels moviments que han sacsejat els cossos al costat dels esdeveniments que han modificat el nostre món. Un canvi de paradigma on multitud de tendències contribueixen a la fusió i a l’experimentació de noves formes, així com a la relectura de les tradicions.

Parlar de la Dansa Actual és parlar de:

  • El contacte amb les arts plàstiques
  • La hibridació
  • La nuesa
  • La democratització del cos
  • L’humor
  • La revisió de territoris i d’històries
  • El gust pel moviment
   

Esquema de treball. Tendències d’ara:

ESQUEMA TENDÈNCIES

Fotografies de Tristán Pérez:


Back to Top ↑