TRA TRA TRA al Mercat de les Flors

Celebrem el Dia Internacional de la dansa al Mercat de les Flors obrint el procés de creació de la conferència ballada TRA TRA TRA, Tradició Transmissió Traïció amb el públic.

Dijous 29 i divendres 30 d’abril de 2021

Obrim el procés de creació d’aquesta proposta i exploració singular on Toni Jodar observa les influències mútues entre la dansa contemporània i tradicional, com un acte ja no de traïció per a cap de totes dues, sinó d’amor incondicional a tota la dansa.  


Back to Top ↑